Δευτέρα, 24 Απρ 2017
Βρίσκεστε εδώ: Home Επιχειρήσεις

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Επιχειρήσεις


Συνεργαζόμαστε με όλων των ειδών τις Επιχειρήσεις (Ατομικές, Εταιρείες Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε) και προσφέρουμε μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους:


•      Ενάρξεις - Συστάσεις Επιχειρήσεων

o    Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Α-Β-Γ κατηγ. βιβλίων)
o    Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Α-Β-Γ κατηγ. βιβλίων)
o    Έναρξη Ι.Κ.Ε.
o    Έναρξη Ε.Π.Ε.
o    Έναρξη Α.Ε.

•    Μεταβολές, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων

•    Ενημέρωση, Τήρηση και Επίλυση Θεμάτων Βιβλίων Α-Β-Γ κατηγορίας

o    Παρακολούθηση της ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων
o    Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
o     Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α
o     Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.
o     Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.
o    Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
o    Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
o    Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε.
o    Προετοιμασία και σύνταξη των ετήσιων οικονομικών και περιοδικών καταστάσεων (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης)
o    Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων
o    Λοιπές Δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος
o    Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών
o    Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων

•    Επίβλεψη λογιστηρίων, υποστήριξη λογιστικών εργασιών

•    Οργάνωση – Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων

o    Βελτίωση λογιστικών και οικονομικών συστημάτων
o    Budgeting
o    Ημερήσια cash flow
o    Αποτιμήσεις εταιρειών
o    Φορολογική κάλυψη με εξειδικευμένο σύμβουλο Ά τάξεως

•    Ολοκληρωμένος Φορολογικός Σχεδιασμός

•    Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων επιχειρήσεων

o    Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
o    Φορολογίας Εισοδήματος
o    Δήλωση Ε9
o    Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
o    Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
o    Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών
o    Λοιπών Φορολογικών Αντικειμένων

•    Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

•    Μισθοδοσίες Προσωπικού επιχειρήσεων

•    Φορολογικοί συμβιβασμοί (βάσει φορολογικών ελέγχων ή ευεργετικών διατάξεων)

•    Διενέργεια προληπτικών/διαγνωστικών φορολογικών ελέγχων


Για τη κάλυψη της κάθε επιχείρησης από πιθανό μελλοντικό φορολογικό έλεγχο καθώς και επαφές στην αρμόδια φορολογική αρχή για επίλυση και διευκρίνιση των διαφόρων φορολογικών ζητημάτων που πιθανά θα προκύψουν.

•    Συμβουλευτικές υπηρεσίες


o    υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών
o    Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και πάσης φύσεως οικονομικές συμβουλές
o    Ερμηνεία και εφαρμογή των νέων νόμων και κανονισμών που επηρεάζουν την κάθε εταιρεία